Op basis van de autonome ontwikkelingen en de corona ontwikkelingen bedraagt de uitkomst van de geactualiseerde begroting 2020:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2020

1

Uitkomst na 1e kwartaalrapportage 2020

-1.731

2

Autonome ontwikkelingen 2e kwartaal 2020

2.667

3

Coronaontwikkelingen 2e kwartaal 2020

-847

4

Noodfonds corona

-200

Saldo

-111