Realisatie MIMIK Film en Theater

Projectnaam

Realisatie MIMIK Film & Theater

Portefeuillehouder

F. Rorink

Rapportagedatum

30 juni 2020

Website: mimik

Basisinformatie Project

Realisatie van een gebouw met 4 filmzalen, een zaal met vlakke vloer voor theater, en een restaurant.

Besluitvorming

Projectfase

Realisatiefase

Stand van zaken

Over de voortgang van bouw is te melden dat deze is uitgelopen. Eind maart liep de aannemer achter op planning, en door de maatregelen om verspreiding Corona te voorkomen is de planning nog verder uitgelopen. Dat betekent dat de werkzaamheden bouw (door de aannemer) tegelijkertijd plaats vinden met de werkzaamheden voor de inhuizing van apparatuur en theatertechniek. De opening van Mimik begin september is nog steeds haalbaar.  

Voortgang

Scope

Op koers

Financiën

Op koers

Na de besluitvorming van de raad april 2019 over het extra krediet van € 4 miljoen wordt het project conform de financiële kaders uitgevoerd.

Afwijking begroting?

Nee

Afwijking investering?

Nee

  • Initieel €10.058.000;
  • Fundering €1.500.000;
  • Tegenvallers juli ’17 €828.000;
  • Luchtkanalen januari ’18 €1.226.000;
  • Rentebaten NV €472.000;
  • Lening theatertechniek €858.000.

Totaal €14.942.000
Aanvullend krediet april 2019 €4.000.000

Afwijking exploitatie?

Nee

Deze rapportage behelst alleen het aspect van de bouw van het filmtheater. Over het onderwerp exploitatie wordt vanuit het programma Cultuur gerapporteerd.

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Behoeft aandacht

Zie verder risicoanalyse NV MVD verstrekt aan de raad bij nota 2019-000246.
Het risicomanagement behoeft permanent aandacht. Met het vorderen van de bouw conform planning neemt het risicoprofiel ook langzaam af. In de maart 2020 stak de coronacrisis de kop op. Weliswaar wordt er nog steeds gewerkt op de bouwplaats. De aannemer heeft, vanuit zijn waarschuwingsplicht ten aanzien van externe calamiteiten, gesignaleerd dat er wellicht een probleem gaat ontstaan in de maand april, in de afbouwfase. Eind juni geldt de situatie nog steeds dat er sprake is van een “externe calamiteit” (de maatregelen ter voorkoming verspreiding Corona).

Planning

Afwijking begroting?

Op koers

Hier wordt bedoeld de planning zoals die in het laatste raadsbesluit is gedeeld met de raad. De bouwkundige oplevering is vertraagd en nu voorzien rondom de bouwvak.

Afwijking totaalplanning?

Nee

Hier wordt bedoeld dat er geen afwijkingen zijn van de begroting t.a.v. de budgetten die reeds door de raad zijn vrij gegeven.

Communicatie

Communicatie

Behoeft aandacht

Er wordt overlegd door de aannemer en de NV MVD met de buren over de overlast van de bouw, en door de gemeente en de Stichting Mimik met de buren over de afwerking van een aantal elementen in de bouw die ook van belang zijn voor de buren zoals de verlichting in de steeg, de afwerking van de erfafscheiding etcetera.

Overige informatie