In de raadsvergadering van 24 juni is de 1 e kwartaalrapportage vastgesteld. De uitkomst van de geactualiseerde begroting 2020 was €1.731.000 nadelig.