Lopende kredieten

In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden welke politieke discussies kan opleveren.

Onvoorzien

De raming onvoorzien in de begroting bedraagt €231.000 en is nog niet aangewend.

Grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:

Projectnaam

Planning

Financiën

Risico's

Fase

Bedrijvenpark A1

Op koers

Behoeft aandacht

Op koers

Realisatiefase

De Marke Zuid

Op koers

Behoeft aandacht

Op koers

Verkenningsfase

Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Implementatie omgevingswet

Op koers

Behoeft aandacht

Op koers

Realisatiefase

Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

Poort van Deventer - S/Park

Op koers

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Op koers

Verkenningsfase

Realisatie MIMIK Film & Theater

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Transformatieopgave/Toegang

Op koers

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Verkenning organisatie sociale teams

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten .