In de kwartaalrapportages wordt u tussentijds geïnformeerd over diverse zaken.

  • De prognose van de realisatie van de doelstellingen en prestaties. Als de doelstelling of prestatie wordt gerealiseerd dan wordt dit met een groen vinkje aangegeven. Indien de prestatie of doelstellingen niet kan worden gerealiseerd, wordt vermeld voor welk deel wel;
  • De lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of dit loopt conform eerdere besluiten;
  • De financiële wijzigingen in de programma’s. Deze betreffen neutrale mutaties binnen programma’s en autonome ontwikkelingen die met de algemene middelen worden verrekend;
  • Grote projecten (leidraad grote projecten);
  • Stand van zaken moties.

Zo kan worden ingespeeld op de actualiteit en kan zo nodig gepast worden bijgestuurd.